Svenska köpcentrum slösar energi

2:09 min

Sverige har flest och äldst köpcentrum av alla EU-länder. Och det finns stora energibesparingar att göra.

Köpcentrum är komplexa byggnader som använder stora mängder energi. Det ska både kylas och värmas, ventileras och användas mycket belysning – allt för en bra shoppingupplevelse.

– Som mest kunde vi minska energianvändningen med upp till 75 procent efter renovering och med investeringen intjänad på bara sju år, berättar Roberto Lollini på institutet för förnybar energi vid det italienska forskningscentrumet EURAC.

I forskningsprojektet, som han har har lett tillsammans med energiexperter, fastighetsägare och företag med innovativa idéer, har man kartlagt hur mycket energi som kan sparas in i köpcentrum.

Och i statistik som de tagit fram syns också att Sverige har i särklass flest köpcentrum av alla EU-länder, mer än tre gånger så mycket som genomsnittet, och samtidigt också det äldsta beståndet av köpcentrum.

Hör mer om energislukande köpcentrum i Klotet.

I genomsnitt är ett köpcentrum i Sverige nästan 30 år gammalt – alltså byggt 1989. Det betyder att de förbrukar mer energi än de skulle behöva göra.

Att det även på våra nordiska breddgrader går att minska energianvändningen visar forskarnas pilotprojekt på ett köpcentrum i Trondheim i Norge.

Där hade man före renoveringen redan i mars behov av att kyla sina lokaler, eftersom alla kunder och belysning alstrade mer värme än som behövdes för uppvärmning. Efter renovering behövdes inte det längre och energianvändningen halverades.

Så projektet bevisar att det går att hitta en balans mellan energieffektivitet och nöjda kunder, sammanfattar Roberto Lollini.

– Vi har visat att det går att kombinera nöjda kunder med energieffektivitet.