"Bistånd och global utveckling måste upp i valrörelsen"

2:16 min

Civilsamhället mobiliserar nu i valrörelsen. I ett gemensamt valmanifest kallat #hjärtavärlden kräver 51 organisationer att frågor om bistånd och global utveckling ska högre upp på agendan.

– Vi vill med det här valmanifestet visa att det finns ett kraftfullt engagemang och ett brinnande intresse för de här frågorna, säger Kristina Henschen, ordförande i organisationen Concord som samordnar detta initiativ.
 
Organisationerna bakom valmanifestet har olika sorters medlemskap, men det handlar om föreningar med sammantaget flera hundratusen medlemmar.

Här finns bland andra Afrika- och Latinamerikagrupperna, Caritas och Diakonia, Naturskyddsföreningen SOS barnbyar och Världsnaturfonden. #hjärtavärlden har gjort en Sifomätning som visar att många väljare tycker att detta är frågor som ska prioriteras.
 
– Människor tycker att det här är viktiga frågor. Åtta av tio anser att detta är frågor som måste upp i valrörelsen, som svenska politiker måste driva mycket, mycket aktivt, säger Kristina Henschen.

En hållbar och rättvis utveckling fram till år 2030 är en av huvudpunkterna i valmanifestet. Sverige måste sluta med att ta biståndspengar för att betala för flyktingmottagandet, de så kallade avräkningarna.
 
 – Vi anser att det ska finnas en plan för att fasa ut så kallade avräkningar från biståndet och säkerställa att biståndet går till fattiga människor som lever i fattigdom och förtryck, betonar Kristina Henschen.

En mer aktiv miljö- och klimatpolitik finns också bland frågorna.
 
– Sverige måste ta på sig ledartröjan i de här frågorna om global utveckling i mycket större utsträckning än vad vi gör idag, anser hon.

Att skydda rätten att fritt organisera sig är en viktig internationell fråga som också måste upp i valrörelsen.

– På de senaste åren har 69 länder vidtagit repressiva åtgärder, enligt tidningen The Guardian, att inskränka sina egna befolkningars demokratiska rättigheter. Det är anmärkningsvärt, det är oroväckande, menar Kristina Henschen.