Nu undersöks ljudbokens effekt på litteraturen och lyssnandet

3:32 min

Lyssningen på ljudböcker ökar stadigt, och diskussionerna kring ljudboksboomens effekt på så väl bokbranschen som själva litteraturen pågår för fullt. Nu görs ett vetenskapligt försök att få reda på hur till exempel själva berättandet, litteraturforskningen och konsumenternas beteenden påverkas på lång sikt.

I en pilotstudie vid Bibliotekshögskolan i Borås kommer litteraturvetaren och projektledaren Julia Pennlert att bland annat titta på användardata kring ljudböcker, direkt skrivna för just ljudboksmarknaden.

– Vi vill till exempel undersöka hur länge man lyssnar på avsnitten. Lyssnar man färdigt eller tenderar man sluta lyssna efter stund? Men vi kommer ju också titta mer på litteraturvetenskapliga egenskaper i berättelserna. Finns det starka huvudkaraktärer? Hur är miljöerna skildrade? Är det ett avancerat språk eller mer dialogbaserat? beskriver Julia Pennlert.

I förstudien kommer man använda ljudböcker från Storytel Originals, produktioner direkt skrivna för ljudboksformatet som lanserades första gången sommaren 2016. Julia Pennlert och forskargruppen kommer också få tillgång till användardata från företaget som också blir en samverkanspartner. Just tillgången till användardata är viktig för att kunna studera frågeställningarna knutna till projektet menar Julia Pennlert.  

– För att får reda på saker som hur vi ser på till exempel en läsare eller litteraturdistribution så krävs att forskare hittar andra vägar för att få tillgång till material. Jag tror att frågor gällande samverkan mellan forskare och företag och förlag är något vi kommer diskutera mycket mer i framtiden, säger Julia Pennlert.

Och vad innebär då samverkan med en av branschens största och mäktigaste aktörer för oberoendet?

 – Det här är fri forskning, jag studerar de frågor jag tycker är intressanta och relevanta för en litteraturvetenskaplig horisont. Det är inte något som ett företag eller förlag är med och styr. Det är så fri forskning måste fungera, säger Julia Pennlert.

Hon hoppas nu att man i pilotstudien ska få en bättre bild av hur konsumenterna lyssnar på ljudböcker, ett område som det idag inte finns så mycket forskning kring. Och den kunskapen skulle också kunna ge en bild av hur ljudboksmedier förvaltar eller förändrar själva berättelsen - något som skulle kunna bli intressant för litteraturforskningen, menar Julia Pennlert.

– När det kommer till ljudboksforskning så vet generellt sett litteraturforskningen väldigt lite. Jag tror att både bokbransch och forskning, men också litteratursamhället i stort måste få mer kunskap om olika vägar för läsning och läsande, säger Julia Pennlert.