Sveriges unga muslimer får inte statsbidrag

1:13 min

Sveriges Unga Muslimer får inte statsbidrag beslutar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Sveriges Unga Muslimer har inte visat tillräckligt tydligt att de uppfyller MUCF:s krav på att respektera demokratins idéer, skriver myndigheten i sitt beslut.

Bakgrunden är en kritisk rapport som pekar bland annat på att sympatisörer och aktivister för extremistiska rörelser haft ledande positioner i lokalföreningar.

Sveriges unga muslimer (SUM) ska betala tillbaka de 1,37 miljoner kronor som organisationen fick i statsbidrag under 2016, skriver Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i ett pressmeddelande.

MUCF har dock beslutat att efterge återkravet för åren 2011—2015 eftersom bidragen ligger långt tillbaka i tiden och slutredovisningarna är godkända.

Sveriges unga muslimer (SUM) kommer att överklaga Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors beslut att inte ge organisationen statsbidrag.

– Vi anser fortfarande att myndigheten har agerat felaktigt och vi kommer att bestrida beslutet, säger ordförande Rashid Musa till TT.

Musa tycker att det finns felaktigheter i den rapport som är bakgrund till myndighetsbeslutet. Bland annat är personer som lyfts fram i rapporten före detta medlemmar som organisationen inte ska hållas ansvarig för, anser han.

– Vi kommer att kommentera det skriftligt längre fram.

I november slog förvaltningsrätten fast att MUCF:s tidigare beslut att neka den muslimska ungdomsorganisationen bidrag var felaktigt.

MUCF hade bedömt att organisationens verksamhet inte var förenlig med respekten för demokratins idéer, men domstolen underkände beslutsunderlaget. Men därefter har ärendet alltså behandlats igen.