Storkonflikt kan lamslå Danmark

2:32 min

I Danmark förhandlas det nu intensivt för att undvika en storkonflikt. Hundratusentals offentliganställda danskar är varslade om strejk eller lockout.

– Det är det enda sättet vi som offentligt anställda kan få bättre villkor, säger sjuksköterskan Louise Jovin som bor i Sverige men arbetar i Köpenhamn.

Avtalsförhandlingarna för både kommun-, region- och statsanställda har gått i baklås och om parterna inte kommer överens kommer cirka 100 000 offentliganställda att strejka.

Strejken som är utlyst till den 22 april kommer påverka Danmark, men det är arbetsgivarens motdrag, lockouten av närmare 420 000 offentliganställda sex dagar senare som kommer få verkligt stora konsekvenser.

Skolor och förskolor kan komma att stängas, kollektivtrafik, bland annat tågen till och från Sverige, kommer stå stilla och sjukhus kommer skjuta upp icke livshotande operationer.

– Det kommer beröra hela samhället, säger Louise Jovin.

Facken har svurit en så kallad musketöred, en för alla och alla för en, så avtal måste nås på alla nivåer för att det inte ska bli en konflikt. Just nu leder den danska motsvarigheten till medlingsinstitutet, Forligsinstitutionen intensiva förhandlingar för att kunna försöka nå en överenskommelse. Stridsfrågorna är bland annat lön, arbetstidsregler och betald lunchpaus.

Forligsinstitutionen har redan skjutit på konflikten i två veckor en gång och har möjligheten att göra de ytterligare en gång om det bedöms att det finns en möjlighet att ro förhandlingarna i hamn.

Louise Jovin hoppas på en lösning, men är beredd på konflikt.

– Alla kommer bli berörda om det blir konflikt så jag hoppas på en uppgörelse. Men blir det konflikt så blir det och då får man ställa upp på det, säger hon.