Farliga ämnen i många plastprodukter

1:43 min

Förbjudna och farliga ämnen har hittats i plastvaror som barn kan stoppa i munnen. Detta enligt en tillsynsrapport som kemikalieinspektionen har gjort.

Rapporten är baserad på en stickprovskontroll som kemikalieinspektionen har gjort och ger därför inte en bild över hela svenska marknaden. Men den visar att det i cirka 40 av 162 undersökta varor fanns både förbjudna och farliga ämnen, som till exempel bly och klorparaffiner.

Det handlar om farliga ämnen i plastvaror som barn lätt kan stoppa i munnen och som kan bland annat kan leda till hormonrubbningar. Ämnena går att hitta i många produkter.

– Det kan verkligen vara i allt möjligt, bagagetaggar eller i USB-kablar. Det är en väldigt vanlig plast, den dyker upp både här och där, säger Charlotte Rahm, inspektör på Kemikalieinspektionen.

– Man kanske inte alltid måste köpa jättemånga billiga produkter. Man kan försöka sikta på att köpa kvalitet, om man har möjlighet. Sedan man kan fundera på varifrån man köper, säger Charlotte Rahm.

Enligt Charlotte Rahm är risken för att hitta förbjudna och farliga ämnen väldigt stor. Och nu vill myndigheten att fler företag som säljer dessa typer av varor ska göra mer för att få bort de farliga ämnena.

– Du kan stöta på en vara varsomhelst som kan innehålla ett förbjudet ämnet. Företagen måste bli ännu bättre på att ställa krav och vi måste blir bättre på att ställa krav på företagen att vi vill ha sjysta produkter, säger Charlotte Rahm.