Regeringen vill förlänga gränskontrollerna

2:00 min

Sverige vill fortsätta med gränskontrollerna mot Tyskland och Danmark i ytterligare sex månader. Enligt regeringen är det nödvändigt för den inre säkerheten.

Justitiedepartementet kontaktar nu EU-kommissionen om den planerade förlängningen av kontrollerna. Regeringen kommer i början av maj att fatta beslut om ytterligare sex månader av gränskontroll från och med den 12 maj.

– Vi ser ju ett fortsatt hot när det gäller inre säkerhet och ett behov av att kontrollera resandeströmmarna in till Sverige, säger justitieminister Morgan Johansson

Mellan 150 och 200 personer i veckan stoppas av den svenska gränskontrollen enligt Morgan Johansson.

Hot mot Sveriges säkerhetsläge anges som orsak precis som förra gången Sverige förlängde gränskontrollerna.

Det krävs ett nytt beslut av regeringen och Sverige har precis samma argument som Danmark, Tyskland och Österrike för att ha gränskontroller, säger Morgan Johansson.

– Under de här åren har vi sett ett stort antal terrordåd i Europa och vi har också själva drabbats, säger justitieminister Morgan Johansson.

EU-kommissionen kommer att granska Sveriges besked, förra gången föreslog de att Sverige skulle införa gränsnära kontroller men det finns ingen laglig grund för det ännu enligt Morgan Johansson.

– Skulle EU-kommissionen ha en annan uppfattning om huruvida kriterierna är uppfyllda så får man i så fall gå till EU-domstolen om det. Men det finns inga signaler om det, säger justitieminister Morgan Johansson.