Trosa och Nyköping inrättar marina naturreservat

2:00 min

För första gången inrättas marina naturreservat av sörmländska kommuner. I Nyköping och Trosa.

I Nyköping kommer det skyddade området att ligga intill ett redan befintligt naturreservat i Strandstuviken.

– Vi vill bland annat skydda fiskar i havet där, berättar kommunekolog Stefan Andersson i Nyköping.

Ett marint naturreservat innebär att man skyddar hela eller delar av den marina miljön inom området. Det man vill skydda kan vara musselbankar, olika växter på havsbotten, eller viktiga områden för fiskar att leka i.

I dag finns drygt 70 marina naturreservat i Sverige. De flesta har inrättats av länsstyrelser. I Sörmland finns två idag. Att kommuner inrättar är ovanligt enligt Havs- och vattenmyndigheten, men intresset ökar hos kommuerna, säger man.

Det finns max ett tiotal kommunala marina naturreservat i landet. Trosa och Nyköping inrättas nu var sitt.