Konstnärlig högskola backar om kritiserad tillsättning

1:57 min

Det gick inte rätt till när Stockholms konstnärliga högskola 2016 rekryterade en professor utan att pröva personens kompetens. Det säger högskolans styrelseordförande Kåre Bremer. Nu gör högskolan om rekryteringen.

– Högskolan har gjort ett fel, det felet kommer att åtgärdas. Det är väl vad jag kan säga.
 
Nej, mer än så vill Stockholms konstnärliga högskolas styrelseordförande Kåre Bremer inte säga om den kritiserade tillsättning av en professor som har varit en snårig juridisk långkörare sedan den överklagades, men som nu kan få en lösning.

Ogiltigförklarade tillsättningen

Kulturnytt har tidigare rapporterat att högskolan gick vidare med tillsättningen trots att överklagandenämnden – där man kan överklaga högskolors och universitets beslut – slog fast att den inte hade gått rätt till och att därför är ogiltig.

Stockholms konstnärliga högskola prövade inte personens kompetens genom den så kallade sakkunnigprövning som är reglerad i Högskoleförordningen vid tillsättningar av professorer.
 
Högskolans rektor Paula Crabtree har beslutat att göra om rekryteringen. De som har sökt tjänsten har fått frågan om de fortfarande är intresserade och de som säger ja kommer att få sin kompetens prövad enligt reglerna. Det bekräftar högskolan för Kulturnytt.

Högskolan vill inte kommentera

Enligt högskolans styrelseordförande Kåre Bremer är det rektor som ska kommentera beslutet, eftersom styrelsen inte fattar beslut om tillsättningar.

Men trots att Kulturnytt i omgångar sökt ansvariga chefer på Stockholms konstnärliga högskola vill ingen låta sig intervjuas om kritiken eller varför man nu gör om rekryteringen efter att en person har haft tjänsten i över ett år.

I ett mejl skriver kommunikationschefen Monica Engdahl att högskolan inte vill uttala sig citat "med hänsyn till den pågående processen, rättsläget och ärendets komplexitet".
 
Emma Engström
emma.engstrom@sverigesradio.se