Går vidare med förslag om ensamkommande

2:07 min

Trots svidande kritik från juristerna i Lagrådet går regeringen vidare och tänker inom några veckor lägga fram förslag till riksdagen
om att ge ensamkommande unga en ny chans att få stanna i Sverige för att studera. Det erfar Ekot.

Det var för två veckor sedan som Lagrådet underkände regeringens förslag, som innebär att vissa ensamkommande som kom till Sveriges före den 25 november 2015, och fått vänta i 15 månader eller mer på Migrationsverkets beslut, ska få en ny möjlighet till uppehållstillstånd för att studera. Det handlar om cirka 9 000 personer och det är Miljöpartiet som drivit på i regeringen i den här frågan.

Skälet från regeringen att ge dessa ungdomar en ny chans, beror på att många ansökte om uppehålls-tillstånd som minderåriga, men på grund av Migrationsverkets långa handläggningstider hunnit fylla 18 år, och då inte längre omfattas av ett generösare regelverk.

Lagrådets jurister som granskat regeringens förslag anser att reglerna är mycket svåra att överblicka, och konstaterar det är en ny princip i utlänningslagstiftningen att låta handläggningstidens längd utgöra i stort sett enda skälet för uppehållstillstånd.  Lagrådet skrev i sitt utlåtande att "Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas".

Men regeringen tänker inte låta sig stoppas av Lagrådet, erfar Ekot,  utan anser att den långa handläggningstiden trots allt är ett skäl.
Hösten 2015 var exceptionell enligt Ekots källor i regeringskansliet, och man ser ingen risk att handläggningstid framöver kommer att vara ett skäl för att få stanna i andra sammanhang.

Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har redan deklarerat att man tänker rösta ner förslaget. Regeringen kommer att kunna räkna med Vänsterpartiets stöd, men det räcker inte för att få majoritet i riksdagen, och därför blir det helt avgörande hur Centerpartiet ställer sig i den här frågan. Partiledare Annie Lööf har sagt att Centerpartiet  vill se regeringens färdiga proposition innan man ger besked.