Försvagad golfström kan få konsekvenser

12 min
  • Forskare ser en tydlig försvagning av den del som kallas den
    Nordatlantiska strömmen.
  • För oss i Sverige innebär golfströmmen ett varmare väder, trots vår geografiska placering. 
  • Hör Susanna Baltsheffsky, reporter på Vetenskapsradion, Ralf Döscher, meterolog SMHI och Anders Stigebrandt, professor oceanologi Göteborgs universitet.