Oklart om metoder mot barnmisshandel fungerar

1:41 min

Det är oklart hur effektiva flera metoder som används för att hjälpa barn som utsätts för våld egentligen är. Bara 2 av 48 av de metoder som används i svenska kommuner håller måttet enligt en ny rapport.

I svenska kommuner används 48 olika metoder för att ge stöd till barn som utsätts för våld eller försummas, men bara två av metoderna är undersökta vetenskapligt, så att man därmed vet att de verkligen fungerar.

Det visar en rapport från SBU, Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering, som är den myndighet som utvärderar socialtjänsten. 

– Det vanligaste är att man använder metoder som vi inte vet om de är effektiva, eller om de inte har någon effekt alls, eller till och med om de är skadliga, säger Ulf Axberg, docent i klinisk psykologi vid Göteborgs Universitet, som har varit sakkunnig i utvärderingen.

Vad tycker du om att det är så?

– Jag tycker att vi behöver titta mer på metoder som har ett vetenskapligt stöd, säger Ulf Axberg.

Mellan tre och nio procent av alla barn har utsatts för allvarlig fysisk bestraffning, och mellan sju och tolv procent som har bevittnat våld i hemmet.

Barn som utsätts för våld eller blir försummade behöver hjälp från samhället.

– Grundproblemet är att vi inte vet. Det kan vara så att en del av metoderna är verksamma, och blir en bra hjälp för barnen, men det kan också vara så att en del förstärker och försvårar problematiken, säger Ulf Axberg.

– Det kan också vara så att man använder metoder som är verkningslösa, och barnen får inte den stöd och hjälp som de faktiskt har rätt till, säger Ulf Axberg.

Från SBU:s sida vill man nu se att kommuner använder de två metoder som visat sig vara effektiva, och även en tredje metod som man har identifierat som effektiv, men som i dag inte används alls i Sverige. 

– Inom socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri så behöver man ju pröva metoder, men då blir det oerhört viktigt att man följer upp hur det går för de barn och unga man träffar.

Sammantaget tycker Ulf Axberg att det behövs ökad kompetens.

– Det behövs ökad kunskap. Mindre kommuner kanske inte kan ha experter på alla områden, och därför behöver man samarbeta mellan kommuner för att kunna ha personer med den kunskap som krävs, säger Ulf Axberg.