Nye sekreteraren: Ett försök att rekonstruera Akademien

1:59 min

Ledamoten Anders Olsson går in som tillfällig ständig sekreterare.

– Vi gör ett försök att rekonstruera Akademien, sa han direkt efter Sara Danius avgång.

Anders Olsson meddelade att han som Svenska Akademiens direktör tar över posten som ständig sekreterare under en övergångsfas.

– Vi arbetar under en övergångsperiod med en ny Akademien. Det är ett försök att rekonstruera Akademien i en situation som är enormt kritisk, sa Anders Olsson.

– Jag tror att vi alla förstod allvaret i den här situationen som vi befinner oss i. Så vi var tvungna att ta en kompromiss, ta ett steg tillbaka helt enkelt.

– De som tidigare har försvarat Katarina Frostenson tog ett steg tillbaka. Och Katarina gick med på att avstå från sina uppdrag i Akademien. Det var ett sätt att lösa det här.

– Och sedan fanns det en förtroendekris som vi också har försökt att lösa genom att Sara Danius nu avgår, sa Anders Olsson.

Han inledde med att meddela att Sara Danius avgår som Akademiens ständiga sekreterare, något som hon själv hade meddelat en kort stund tidigare.

– Vid Svenska Akademiens sammankomst har Sara Danius trätt tillbaka från sitt ämbete som Svenska Akademiens sekreterare, sa Akademiledamoten och från torsdagskvällen också Svenska Akademiens sekreterare då han kom ut från Akademiens möte, sa Anders Olsson.

Anders Olsson meddelade också att Katarina Frostenson lämnar Akademien.

– Katarina Frostenson har meddelat att hon lämnar sina uppdrag i Svenska Akademien med förhoppningen att den ska kunna överleva som institution.