Vägledande dom om sondmatning

0:42 min

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att sondmatning ska räknas som ett grundläggande behov och ge rätt till personlig assistans. Ett glädjebesked för många familjer.

Dagens dom gälller en 9-årig flicka i Göteborg men domslutet är prejudicerande och därmed viktigt för många svårt sjuka barn runtom i landet. 

Ulrik von Essen är domare i Högsta förvaltningsdomstolen och berättar att dagens dom kommer att påverka alla framtida bedömningar av den här typen av ärenden.

– Vi har funnit att sondmatning är ett grundläggande behov. När Högsta förvaltningsdomstolen avgjort en fråga så är det det som gäller. Från och med nu så har underinstanserna, i det här fallet bland annat Försäkringskassan att utgå från det som slås fast i den här domen, säger Ulrik von Essen.

En av dem som väntat i över ett och ett halvt år på dagens besked är Elin i Solna. Hon har en pojke på sex år som har stora handikapp efter en vårdskada vid födseln.

– Vi har väntat så på dagens besked, jag är så lättad. Herregud vilken press och stress detta varit.

Domstolen har beslutat att sondmatning ska räknas som ett grundläggande behov och ska därmed ge rätt till personlig assistans. Domen är prejudicerande. 

På sistone har flera barn som sondmatats fråntagits rätten till personlig assistans eftersom Försäkringskassan inte klassat det som ett grundläggande behov.

Nu kan flera familjer andas ut, säger Maria Persdotter, ordförande för RBU, Rörelsehindrade barn och ungdomar.

– Jag är väldigt väldigt glad och lättad. Domen säger att sondmat är ett grundläggande behov, så har det inte varit i Sverige på två år. Det här betyder att många familjer nu kan andas ut.