Sjöpungar och maneter kan vara framtidens mat från havet

2:25 min

Sjöpungar, maneter och havsborstmaskar kan vara framtidens mat från havet. Det tror i alla fall de i ett projekt som Göteborgs universitet nu har startat.

– Det handlar om att titta på vad vi har för råvaror i vårt närområde som vi inte nyttjar. Nya tankar och nya smakupplevelser som vi kan ta vara på, säger Christin Appelqvist, forskare på Tjärnö utanför Strömstad.

Vad är det vi kan äta från havet som vi inte gör i dag?

– Det kan handla om maneter, sjöpungar, andra typer av kräftdjur så som trollhummer, sandräkor och tångräkor.

Vid havet utanför Strömstad finns den forskningsstation där Christin Appelqvist jobbar. Inne i ett av rummet finns sjöpungar i ett litet akvarium.

– Det är ett ryggsträngsdjur. De har en liten ryggsträng när de är larver och sedan tillbakabildas den och så blir de fastsittande gelédjur. 

Det nya projektet, som heter Scary Seafood, leds av Göteborgs universitet och finansieras av pengar från bland annat EU och Västra Götalandsregionen.

Det ska i första hand pågå under åtta månader och innefattar bland annat en studie kring tänkbara arter som vi kan börja äta.

Christin Appelqvist tycker att det är ett viktigt projekt.

– Dels att man inte behöver importera från andra sidan jordklotet när vi har jättefina råvaror i vår miljö och att man kan ta till vara på bifångster som fiskare ändå hanterar.

Finns det inte en risk att man fiskar upp för mycket ur havet?

– Det är viktigt att det sker på ett hållbart och kunskapsbaserat sätt. Att vi ser till att vi har populationsuppskattningar, till exempel.

Sofia Bodovic Olsson, som är kökschef på en restaurang i Göteborg, säger att vi behöver utforska nya råvaror för att få en hållbar framtid i haven.

Hon tror att vi kommer äta mer av till exempel sjöpungar framöver.

– Det tror jag absolut. Både äta och också använda på ett smart sätt då de tar till sig mycket näring. De är väldigt näringsrika, säger Bodovic Olsson som jobbar på restaurangen Vrå.

Hur ska man få folk att äta det här då?

– Jag tror det är dags för oss i Sverige att ta bort våra skygglapp och se att vi också behöver bidra och vara lite mer öppna, säger hon.