De som behöver sondmatning har rätt till personlig assistans

Den senaste tiden har flera barn som sondmatats blivit av med personlig assistans, men idag säger domstolen Högsta förvaltningsdomstolen att sondmatning ska räknas som ett grundläggande behov och därmed ge rätt till personlig assistans.

Det har kommit nya besked om personlig assistans och sondmatning. Sondmatning är när en person får mat/näring via en slang i näsan eller direkt i magsäcken.

Den senaste tiden har flera barn som sondmatats blivit av med personlig assistans, då Försäkringskassan gjort tolkningen att sondmatning inte är ett grundläggande behov som ger rätt till detta.

Sondmatning, enteral nutrition, innebär näringstillförsel via en tunn gummislang, som förs genom näsan, svalget och matstrupen så att slangens mynning når övre delen av tunntarmen. Sondmatning kan även ske direkt i magsäcken via en PEG eller gastroknapp och direkt i tunntarmen via en jejunostomi.