Experten: Så stöttar du en stressad tonåring

5:47 min

Malin Anniko är doktorand i psykologi med fokus på ungdomar och stress. En målgrupp där den psykiska ohälsan ökat de senaste åren.

Framförallt hos flickor har man sett att det ökat kraftigast jämfört med tidigare decennier, säger Malin Anniko.

 Varför det just ökar bland flickor finns det olika teorier om.

– Flickor är överrepresenterade när det kommer till mer känslomässig problematik, att agera inåt, stress, oro och ångest. Medan pojkar är överrepresenterade när det gäller utåtagerande beteende, säger Malin Anniko.

Som förälder är det viktigt att lyssna in sin tonåring och finnas där som stöd.

– Om vi tänker skola som är en vanlig källa till stress, så kan det handla om att hjälpa dem strukturera upp hur de ska planera sin vecka. Att finna tid för återhämtning och göra roliga saker också, säger Malin Anniko.