Louise, 25: Samhället är uppbyggt på att stress är status

2:36 min

Arbetspressen på svenska jobb har ökat. Samtidigt har stressymtom kopplade till återhämtning stigit. Louise är en i det ökande antalet unga arbetande kvinnor som tvingas sjukskriva sig på grund av stress och utmattning.

I serien "Kampen mot den skadliga stressen" uppmärksammar Vetandets värld stress och utmattning i Sverige.

Louise var på tunnelbanan när kroppen markerade att krafterna var slut. Hon svimmade, slog huvudet i golvet och fick en grov hjärnskakning.

– Hela samhället är ju uppbyggt på att stress är status. Vi blir sönderpumpade med att vi ska ha så himla filtrerade liv. Man ska hinna yoga, träna, ha en partner och ett bra jobb. Samhället pumpar oss med att vi ska prestera och att vi ska hinna med allting, säger hon i dag två år efter händelsen.

Gunnar Aronsson, professor i psykologi vid Stockholms universitet studerar stress och arbetsmiljöer.

Han menar att jobben har blivit otryggare, med ökade krav och mindre eget inflytande över uppgifterna. Samtidigt har stressymptom som trötthet, sömnsvårigheter och oro stadigt ökat.

Serien avslutas med en politisk diskussion i Vetenskapsradions Veckomagasin på fredag.

– Vi har arbetsuppgifter som kan göras bättre än bra och som är vaga i kanterna. Det betyder att vissa tar med sig jobbet utanför arbetets ramar och det naggar på återhämtningen.

Agneta Sandström, neuropsykolog vid Remonthagens rehabcenter, har kunnat se fysiska skador på hjärnan av kronisk stress, som kan läkas med tid och behandling. Hon menar att effektiviseringen på arbetsplatsen har lett till ohållbart stressiga situationer.

– Kraven på varje enskild individ är för stora och när man inte orkar är det individen man skyller på, istället för strukturerna, säger hon.

En extra utsatt grupp är unga arbetande mödrar, eftersom kvinnor fortfarande gör majoriteten av det obetalda arbetet. Med ett högt arbetstryck går inte ekvationen familj och jobb, ihop, menar Agneta Sandström.

– Det går inte att ha ett arbetsliv som är så och samtidigt ha småbarn. Det kommer inte fungera. Då måste våra arbetsplatser skärpa sig. Vi kan ju inte spika upp ungarna på väggen.

Seriens fortsätter under tisdag och onsdag.