Ny rysk övning utanför Blekinge

Ryssland planerar ännu en övning runt 15 landmil syd-ost om Blekinge. Även denna gång påverkas flyg och fartyg.

Enligt Transportstyrelsen kommer övningen att genomföras nästa torsdag i exakt samma område som Ryssland övade i för drygt en vecka sedan.

Enligt Jörgen Andersson, sektionschef på Transportstyrelsen är tiden för den nya övningen avsevärt kortare då den väntas pågå under bara tio timmar.

Flyg så väl som fartyg som normalt sett rör sig i området, kommer även denna gång att få välja en annan väg en den över övningsområdet.