Personer med neuropsykiatrisk diagnos sållas bort från lumpen

8:01 min

Människor med Asperger, ADHD och autismdiagnoser sållas bort från mönstring och militärtjänstgöring. Värmlänningen Bill Jonsson, som själv ljög på frågan för att ändå få mönstra, är kritisk mot bortsållningen.

– Jag tycker att det är synd. För Försvarsmakten går miste om väldigt mycket kompetent personal. Det är ett brett spektrum med svårigheter som är olika för olika individer, och vissa av svårigheterna kan ställa till det. Men just att man automatiskt, baserat på en fråga, nekar folk, det tycker jag är synd. Det rimmar inte med värdegrunden, säger Bill Jonsson till P4 Värmland.

Bill Jonsson har en autismdiagnos och Aspergers syndrom, en funktionsnedsättning som bland annat kan påverka sociala förmågor. Men symptomen varierar för olika personer, och kan förändras över tid.

När Bill gjorde rekryttestet på nätet svarade han först ja på en fråga om diagnoser, och fick beskedet att han inte får komma på mönstring.

– Jag blev riktigt ledsen, ridån gick ner. Men sedan tänkte jag att det måste finnas något sätt. Jag chansade på att ingen skulle märka något. 
 
Bill gjorde om testet, ljög på diagnosfrågan, och kallades till mönstring där han fick goda resultat. Bland annat högt betyg hos psykologen. Sedan gjorde han sin militära grundutbildning.

Att personer med diagnoser inom autismspektrumet sållas bort hänger ihop med Försvarsmaktens medicinska bedömningsgrunder, berättar Försvarsmaktens pressekreterare Jesper Tengroth.

– De är kopplade till vilka förmågor, vad man ska kunna, vilka medicinska hinder som finns för att man ska fullgöra en tjänstgöring i Försvarsmakten. Där är det i grunden så att har man den här typen av diagnos kan man inte tjänstgöra hos oss. Det är dels för att det finns svårigheter att kunna lösa sina uppgifter, men också som ett skydd för den enskilde, för vissa medicinska tillstånd kan förvärras av att man är i den miljö som vi verkar, säger Jesper Tengroth.
 
Vad det är för konkreta risker Försvarsmakten ser med till exempel diagnosen Asperger vill han inte gå in på.

Han tillägger samtidigt att chansen att bli antagen ändå finns, för den som överklagar och visar upp ett specialistutlåtande från läkare.

Nu pågår också en översyn inom Försvarsmakten av de medicinska bedömningsgrunderna.

– Men om de kommer att förändras kopplat till just den här typen av diagnoser, det kan jag inte svara på.