Storbolag kräver hårdare utsläppsregler

1:16 min

Flera internationella storföretag, däribland Ikea, uppmanar EU-kommissionen att införa strängare utsläppsregler för lastbilstransporter.

Enligt tyska tidskriften Der Spiegel manar företagen i ett kommande brev till kommissionsordförande Juncker till ett starkare engagemang mot Europas största klimatproblem.

Bakom uppmaningen står en rad företag som själva är beroende av transportnäringen, förutom Ikea, den franska dagligvarujätten Carrefour, livsmedelskoncernen Nestlé, logistikföretaget DB Schenker med flera.

I brevet som, enligt tidskriften Der Spiegel ska skickas till Bryssel på onsdag, skriver de att om EU:s egna klimatmål ska kunna uppnås måste man snarast ta sig an den största utsläppskällan, transportsektorn som står för 27 procent av växthusgasutsläppen.

Deras krav att drivmedelsförbrukningen för långtradare ska sänkas med en fjärdedel till år 2025 ses som en del i det pågående lobbyarbetet inför kommissionens förslag om reglering av utsläpp för lastbilar. Förslaget väntas före halvårsskiftet.

De europeiska biltillverkarnas intresseorganisation ACEA är med på att minska utsläppen men föreslår enligt Spiegelartikeln en betydligt mindre sänkning på sju procent under samma tidsperiod.

De vill också att de enskilda EU-länderna tar ett större ansvar för omställningen till alternativa drivmedel.

Dels genom att bygga ut infrastrukturen med bland annat laddningsstationer, och dels via ekonomiska stödprogram för att stimulera försäljningen av lastbilar som körs på annat än bensin och diesel.