Fakta om Aspergers syndrom och om psykos

I dokumentären ”Vansinnesdådet i Bollnäs” är Marcus först psykiskt frisk men med odiagnostiserad Aspergers syndrom. Funktionsnedsättningen gör att han inte fungerar så bra socialt och i tonåren isolerar han sig allt mer. När han senare blir psykotisk tilltar den isoleringen och han får ingen hjälpt förrän det är för sent.

Här kan du läsa vad Aspergers syndrom är och vad en psykos är

Aspergers syndrom är en diagnos inom autismspektrumet. Autism- och Aspergerförbundet beskriver Aspergers syndrom som "autism hos personer med normal- eller hög begåvning men utan de omfattande kommunikativa svårigheterna som finns vid autism” och skriver att funktionsnedsättningen innebär svårigheter inom framförallt två områden: social interaktion och föreställningsförmågan.

Personer med Aspergers syndrom har ofta en annorlunda perception och kan ha svårt att hantera många sinnesintryck samtidigt vilket gör att det ibland kan vara svårt att vistas i offentliga miljöer. Andra vanliga problem är depression och ångest. Ibland kopplas Aspergers syndrom ihop med våldsamma brott men det finns inga bevis för att personer med Aspergers syndrom skulle begå fler våldsbrott än andra

En psykos innebär att man upplever en förvrängd bild av verkligheten och man kan exempelvis ha svårt att skilja mellan verklighet och fantasi. Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) listar följande punkter som tecken på en begynnande psykos:

• Försummar den personliga hygienen

• Tror att man har speciella egenskaper

• Att ens tankar blir påverkade eller att det går att påverka andras  tankar

• Tror att man är utsatt för konspiration, spioneri och förföljelse

• Har opassande känslomässiga reaktioner

• Pratar och skriver om saker som är obegripliga

Psykoser kan gå över snabbt eller vara mycket långvariga. De kan utlösas av exempelvis att en nära anhörig går bort, av stress eller av en depression. Vid en långvarig psykos riskerar personen att bli personlighetsförändrad och socialt isolerad om hen inte får hjälp.