Försäkringskassan: Bättre utredningar ger färre sjukskrivna

1:48 min

Antalet personer som nekats sjukpening har nästan tredubblats mellan 2015 och 2017. En orsak är att Försäkringskassan har höjt kvaliteten på sina utredningar, enligt Karin Olsson, områdeschef inom sjukförsäkring.

I september 2015 införde regeringen ett mål, som innebär att år 2020 ska sjukpenningtalet ligga på 9,0 dagar, vilket innebär att man inte ska betala ut mer än 9 dagars sjukpenning per år och person. Försäkringskassan har i uppdrag att bidra till att minska sjukpenningtalet och har också förändrat sitt arbetssätt.

– Vi har jobbat mer aktivt med att höja vår kvalitet. Vi gör våra bedömningar i rätt tid och hittar därmed fler personer som har en arbetsförmåga, säger Karin Olsson, områdeschef vid Försäkringskassan.

Trots att fler nekas sjukpenning så är det inte fler som får rätt när de överklagar, vilket tyder på att Försäkringskassan följer lagen, enligt Karin Olsson.

– Det är inte fler ärenden som ändras i omprövning eller i en högre rättslig instans, säger Karin Olsson.