Arbetsplatsen – en stressfälla för unga kvinnor

2:17 min

Ökad arbetspress och minskad kontroll över arbetsuppgifter har lett till mer stress på svenska arbetsplatser. På senare år har man sett en ökning av stressrelaterade skador bland unga arbetande småbarnsmammor.

Heltidsjobb och huvudansvar för familjen är en sak. Sedan har effektiviseringar på arbetsplatser lett till att många anställda upplever att de inte kan utföra jobbet som de vill.

Det har haft negativ påverkan på två starka stresskydd – känsla av meningsfullhet på jobbet och socialt stöd från arbetsgruppen.

I serien "Kampen mot den skadliga stressen" uppmärksammar Vetandets värld stress och utmattning i Sverige.

Sjukskrivningar på grund av stress och utmattning fortsätter att öka. Gunnar Aronsson, professor i psykologi, är inriktad på arbetsmiljö och stress och han menar att terapi inte räcker för att få folk tillbaka till jobbet. 
 
– Terapier, stöd och hjälp får folk att må bättre, men har ingen betydelse för återgång i arbete. För det måste man lägga till rätt saker på arbetsplatsen. Det kan handla om börja på deltid och att försiktigt gå upp i tid och så vidare.

Diskutera programmen och ämnet under #SRVetenskapomstress

Agneta Sandström är specialist neuropsykologi på Remonthagens rehabcenter och har utrett många kvinnor med stressrelaterade skador.

– Politiken har utformat att system som säger att du måste jobba hundra procent för att få pension. Det uppmuntrar man alla kvinnor till att göra också – "du måste tillbaka till heltid så fort som möjligt och så ska vi dela på ansvaret". Och när det inte funkar så skyller man på kvinnorna att de har misslyckats med sitt jämställdhetsarbete. 

Chatta med överläkare Alexander Wiczek om stress – ställ dina frågor här

Hon betonar vikten av att våga säga till när vi blir överbelastade på arbetsplatsen – och reagera när folk omkring oss signalerar samma sak.

– Man kan inte handskas med allt i livet genom bara bita ihop, eller bara försöka lite till. Vi måste våga säga "jag orkar inte med det här". Och när någon signalerar det så måste vi stötta den här personen, istället för att sucka och oja oss.