Lättar läsa för elitidrottare

Satsa på idrotten eller skaffa sig en utbildning? Ja, det blir ofta frågan för de elever som tar studenten från ett idrottsgymnasium. Snart finns möjlighet att kombinera båda.
Magnus Flink som är rektor för Sandagymnasiets Idrottcentrum i Huskvarna vill att en kombination av elitträning och högskolestudier ska bli möjlig. Förslaget går ut på skräddarsydda program på högskolan. Med ett samarbete mellan kommunen och idrottsföreningen ska det hela bli ekonomiskt möjligt. Magnus Flykt har presenterat idén för skolpolitikerna i Jönköping och hoppas nu på pengar för att dra igång pojektet.