Just nu
  • Lastbil står illa till i cirkulationsplats Listerby.

  • Lastbil kört fast på E22 - stopp i trafiken i höjd med Karlshamn i riktning mot Kristianstad - påverkar trafiken på väg 29 också.

Martin kartlägger gäddhängen i Blekinge

3:12 min

Länsstyrelsen vill ta reda på var länets gäddor hänger, rör sig och hur bestånden ser ut.

I ett nytt projekt med namnet Blekingegäddan hoppas Martin Stålhammar, marinbiolog på Länsstyrelsen, kunna få pejl på Blekinges gäddbestånd.

– Gäddiskussionen är rätt febril här i Karlskrona. Och vi har sett tendenser på att bestånden är sviktande.

Med vad som liknar en apparat klädesaffärerna använder för att prismärka plagg, fäster Martin sitt telefonnummer och mailadress i varje gädda han får upp. Förhoppningen är att den som drar upp fisken rapporterar fångsten till Länsstyrelsen. 

– Det är här vi behöver hjälp från alla sportfiskare. Fångar man en fisk så rapportera gärna detta till oss.

Trots tendenser till sviktande bestånd tror Martin Stålhammar på gäddans framtid i Blekinge.

– Får vi till en vettig förvaltning har vi god chans att ha kvar gäddan i skärgården.

Dock hade fiskelyckan just idag inte varit så god, vilket Martin skyller på att fiskarna leker och därför inte har intresse av att hugga på några beten.

– Det plötsliga väderomslaget satte fart på lekandet, men vi hoppas de börjar hugga igen när de är färdiglekta.