Var sjätte äldre utsatt för brott

0:52 min

Drygt var sjätte person över 65 år utsattes under 2016 för något brott. Det enligt en ny studie av Brottsförebyggande rådet.

Ett exempel på brottslighet som BRÅ lyfter fram är gärningsmän från internationella ligor som speciellt riktar in sig mot äldre som är särskilt sårbara, kanske på grund av dålig syn eller hörsel.

Gärningsmän lurar sig in i bostaden genom att utge sig för att vara hantverkare eller kanske från hemtjänsten.

Men brotten mot äldre gäller också misshandel. I åtta fall av tio är offret då en kvinna.

Enligt studien handlar relativt många misshandelsfall om barn eller barnbarn med missbruksproblem eller psykisk ohälsa som blir våldsamma i samband med besök hos den äldre släktingen.

Brottsförebyggande rådet vill se en anmälningsskyldighet för vårdpersonal vid misstanke om våld från närstående, men också – för att öka tryggheten - att minska antalet vårdare som besöker den äldres hem.