Kvinnor i filmbranschen mest utsatta för sexuella trakasserier

3:11 min

Nästan hälften av alla kvinnor inom teater- och scenkonsten har utsatts för sexuella trakasserier. Framför allt utsätts yngre kvinnor för trakasserier, och värst är det inom filmbranschen. Där uppger 65 procent av kvinnorna att de utsatts för sexuella trakasserier någon gång under yrkeslivet. Det visar rapporten som kommissionen mot sexuella trakasserier inom scenkonsten presenterade idag.

– Nu har vi fått det svart på vitt. Vi har mer utsatthet inom scenkonstområdet och filmområdet. Det betyder naturligtvis att vi måste titta djupare på det. Plus att man tar just konstnärlighet, man säger att konsten är fri, och därför är det tillåtet att gå längre i närhet eller annat. Som i sin tur kan uppfattas som för nära.

I januari i år tillsatte branschorganisationerna Svensk Scenkonst och Teaterförbudet en kommission för att utreda de sexuella trakasserier som uppmärksammades inom branschen under höstens metoo-rörelse under bland annat hashtaggarna #tystnadtagning och #visjungerut.

Kommissionens mål har varit att utreda de sexuella trakasserierna, ta reda på vad som ligger bakom dem och den tystnadskultur som sägs råda inom branschen, för att sedan kunna rekommendera åtgärder.

Anna Wahl är professor och vicerektor på KTH och kommissionens ordförande.

– Jag hörde till dem som i höstas sa att det finns i alla branscher, och det gör det. Men man måste titta närmare på de specifika riskfaktorerna. Man kanske jobbar på kvällar, det är kreativa processer, stort beroende av ständigt nya kontrakt. Man är inte fast anställd, det gäller att jobba på sitt rykte så att man får nästa jobb och så vidare.

Enligt de 4700 enkätsvaren är det framför allt inom filmbranschen det förekommer sexuella trakasserier. 65 procent av kvinnorna som jobbar med film uppger att de utsatts för sexuella trakasserier någon gång under sitt yrkesliv. Bland kvinnor som arbetar inom scenkonsten är siffran 47 procent.

Men Anna Carlson på Teaterförbundet tror mycket hänt sedan uppropen började i höstas.

– Jag tror att alla har fått en slags väckarklocka, för att vara med, se när det händer. Jag tror också att många fler vågar lyfta frågan och säga att det här har hänt nu. Man känner sig mer säker idag på att man ska få stöd och hjälp. Jag vill tro att det inte är lika skambelagt idag som för ett halvår sen. Jag vill tro att det har ändrats men arbetet fortsätter, det är inte slut än.