Konferensanläggning stäms – saknade hörselslinga

2:03 min

Hörselskadades Riksförbund stämmer en konferensanläggning efter att en lokal saknat teleslinga för personer med nedsatt hörsel. HRF vill nu pröva lagen om bristande tillgänglighet enligt Diskrimineringslagen.

Marianne Rogell Eklund är hörselskadad och anser att hon drabbades av bristande tillgänglighet till konferenslokalen, något hon anser är  diskriminerande.

– Jag blev anlitad som moderator för den här konferensen. Jag är gravt hörselskadad och jag behöver teleslinga för att kunna uppfatta vad andra säger. Framförallt i en sådan situation som en konferens innebär, säger Marianne Rogell Eklund.

När hon kom till den lokal där hon skulle vara moderator visade det sig att det hade monterats en teleslinga i en begränsad del av lokalen. Men teleslingan var ur funktion. Det betydde att hon inte skulle uppfatta någon om vad som andra sade på konferensen.

Frågan som HRF vill ha prövad i domstol är om det kan definieras som bristande tillgänglighet – enligt diskrimineringslagen – om en konferenslokal saknar teleslinga som enligt Plan- och bygglagen ska finnas i alla publika lokaler med plats för minst 50 personer. 

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har prövat en anmälan från Marianne Rogell Eklund och ansåg då att det inte handlade om diskriminering.

Nu väljer HRF att ta Mariannes anmälan vidare och stämmer ägaren till konferenslokalen eftersom att man anser att om en teleslinga inte finns tillgänglig är det brist på tillgänglighet till lokalen för de med en hörselskada, säger Mattias Lundekvam, förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund.

– Jag känner mig ganska övertygad om att vi kommer att vinna det här målet i domstol eftersom att vi känner att vi har väldigt starkt lagstöd, säger han.

Clas Lundstedt, pressansvarig vid DO välkomnar en prövning av frågan.

– Ja, där har vi landat i att det då inte var frågan om diskriminering i det här fallet. men det går ju naturligtvis att landa i en annan slutsats. och i slutändan är det ju domstolen som måste avgöra i fall det har varit frågan om diskriminering eller inte. och vi ser naturligtvis fram emot att få veta hur domstolen ser på den här frågan, säger han.