Sexköpslag stoppas – saknar stöd i riksdagen

0:29 min

Sedan Kristdemokraterna satt ner foten står det klart att det saknas stöd i riksdagen för regeringens kontroversiella förslag om att personer som köpt sex utomlands ska kunna straffas i Sverige.

Därmed lägger regeringen heller inte fram förslaget till riksdagen.

– Det innebär ju då att vi kommer inte att gå fram med det förslaget, och jag beklagar det, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) till TT.

Även om Vänsterpartiet backade upp förslaget krävdes det stöd från ytterligare ett parti för att baxa det igenom riksdagen, och där var det bara KD kvar att hoppas på.

Men på tisdagen beslutade sig KD:s riksdagsgrupp för att rösta emot, om ett förslag skulle landa på riksdagens bord.

– Med tanke på den skarpa kritiken från Lagrådet och flera andra remissinstanser, och att polisen ser svårigheter att tillämpa lagstiftningen, så menar vi att det riskerar att bara bli ett slag i luften, säger gruppledare Andreas Carlson till TT.

Sverigedemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet är emot. Och även om samtliga KD-ledamöter hade röstat för så hade det blivit med minsta möjliga marginal i riksdagen: 175 ledamöter mot 174.

Skulle samtliga era ledamöter rösta nej om regeringen lägger ett sådant förslag?

– Vi har ju diskuterat frågan i vår grupp och kommit fram till att det finns en stor risk att det blir ett slag i luften och att det skulle vara långt mer effektivt att lägga kraft på att få andra länder att ta efter svensk sexköpslag och även att skärpa straffen för sexualbrott i Sverige, svarar Carlson.

Regeringens egen utredning har avrått från att införa lagen, liksom flera remissinstanser.

Lagrådet har sagt att lagen kan luckra upp möjligheterna för Sverige att avgöra vad som är straffbart i Sverige. Det kan öppna för att andra länder kan börja straffa gärningar i Sverige, som inte är straffbara här.

Är det den stora invändningen ni har?

– Ja, det är den problematiken, säger Carlson.

Samtidigt har KD ett rikstingsbeslut från 2009 som öppnar för att införa en sådan lag som regeringen föreslog.

– Men sedan dess har ju frågan utretts och remissinstanserna har framfört kritik, påpekar Carlson.

Morgan Johansson säger att en ny lag hade varit viktig med tanke på de starka kopplingarna mellan slavhandel för sexuella ändamål och köp av sexuella tjänster.

Han tycker även att farhågorna om den dubbla straffbarheten var långsökta.

– Norge har en sådan lagstiftning i många år och har inte mötts av den reaktionen från andra länder, och jag är säker på att det skulle kunna ha fungerat på precis samma sätt i Sverige.