Stöd för förbud mot uranbrytning

1:06 min

Nu står det klart att regeringens omstridda förslag att totalförbjuda uranbrytning i Sverige har stöd i riksdagen. Centerpartiet har – till skillnad från de övriga allianspartierna – bestämt sig för att rösta ja.

– Vi ser ju att det förnybara samhället kommer, och där finns det inte plats för kärnkraft och inte heller för uran, som ju är en smutsig brytning. Så det i kombination gör att vi inte ser någon framtid för det, säger Centerpartiets näringspolitiska talesperson Helena Lindahl.

I dag finns inget förbud mot uranbrytning i Sverige. För att få utvinna uran – som används som bränsle i kärnkraftverk – krävs det dock tre separata tillstånd, beslutade enligt tre olika lagar. Och den berörda kommunen måste säga ja.

Men nu vill regeringen ändra lagen, så att det blir glasklart att det inte är tillåtet att bryta uran, säger miljöminister Karolina Skog.

Förslaget är omtvistat, och motståndet i riksdagen stort. Så här säger Moderaten Lars Hjälmered, vice ordförande i näringsutskottet.

– Det finns ju ingen uranbrytning i Sverige, och vad jag vet inga företag som ens överväger detta, så det är ju närmast att regeringen försöker lösa ett problem som inte finns.

Även Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna anser att dagens lagstiftning är tillräcklig. Ett förbud mot uranbrytning riskerar att skada Sveriges anseende som gruvnation, enligt SD:s Mattias Bäckström Johansson.

– Företag som redan är etablerade i Sverige, eller som funderar på att etablera sig, känner att här finns en stor politisk oro, att förbjuder man ett grundämne, så kan man förbjuda andra, vilket drastiskt ändrar förutsättningarna för att kunna plocka upp mineraler ur backen i Sverige.

Men nu står det klart att regeringens förslag har stöd i riksdagen. Vänsterpartiet har i många år krävt ett förbud mot utvinning av uran, och även Centerpartiet – som har stämmobeslut i frågan – tänker rösta ja till propositionen.

– Det är ju helt enkelt ett beslut som vi har kämpat för länge, och nu är vi där, säger Helena Lindahl är näringspolitisk talesperson.

Det förekommer ju ingen uranbrytning i Sverige i dag. Varför behövs det då ett uttryckligt förbud i lagen?

– Det skapar ändå en tydlighet. Det finns områden i Sverige där man tycker att det här är obehagligt, till exempel Jämtland och Skaraborg, där man länge har längtat efter ett tydligt ställningstagande och det får man nu.

Miljöminister Karolina Skog välkomnar förstås Centerpartiets besked.

– Det är ju oerhört glädjande. Det innebär att från första augusti i år så kan ett antal orter i Sverige andas ut, titta framåt, och planera utan ett hot mot eventuella urangruvor i sina bygder, säger hon.