Rekryteringsmyndigheten: "NPF-diagnoser en risk"

3:30 min

Beslutet att inte låta personer med ADHD eller Aspergers syndrom mönstra försvarar Rekryteringsmyndigheten med att neuropsykiatriska diagnoser kan utgöra en risk. Men överläkare i neuropsykiatri håller inte med.

Personer med NPF-diagnos är inte välkomna att mönstra. Denna regel uppdagades då värmlänningen Bill Jonsson svarade på en fråga om diagnoser i rekryttestet på nätet.  När han svarade ärligt blev det kalla handen. Men efter att ha svarat nekande på frågan blev han antagen.

Försvarsmakten har själva inte velat motivera varför de sorterar bort alla med neuropsykiatriska diagnoser från mönstring och militärtjänstgöring. Men enligt Rekryteringsmyndigheten kan Aspergers syndrom, som Bill har, innebära en risk:

- Vårt uppdrag är att vi ska förse försvaret med människor som kan försvara Sverige. Det är ingen normal situation om det skulle vara krig eller kris. Man kan vara tvungen att agera under lite sömn, lite mat, hot och våld, och där ser vi en risk för de här personerna att den struktur som krävs i vanliga fall, det får man inte här, säger avdelningschef Marcus Hammarnäs.

Men Maria Unenge Hallerbäck, som är överläkare i neuropsykiatri, håller inte med:

- En krigssituation kan vara stressande för alla, men det tränas man väl till? Det finns många situationer där det kan vara en fördel att man följer rutiner och håller sig till fattade beslut, och där kan personer med Aspergers syndrom, som ofta är väldigt lojala, ha en fördel jämfört med andra.

Finns det nånting i diagnosen Asperger som du ser skulle kunna göra dem olämpliga i försvaret?

- Nej. Ingenting i diagnosen i sig. Det är en stor variation på personer med dessa diagnoser och man kan inte dra alla över en kam, säger Maria Unenge Hallerbäck.