Miljökrav kan leda till brist på värmepumpar

1:36 min

Nu varnas det för att det kan bli brist på värmepumpar. I dagarna väntas ett första besked om hur det går med det uppskov som tillverkarna har begärt från EU-kravet att byta till ett mer miljövänligt köldmedium.

Branschorganisationen Svenska kyl- och värmepumpföreningens vd Per Jonasson säger att tillverkarna fått för kort tid på sig att ställa om produktionen.

– Det finns en oro bland våra tillverkare att inte i tid få fram produkter som håller den kvalitet som de behöver göra, säger Per Jonasson.

I värmepumpar används i dag som köldmedium till största delen så kallade F-gaser men de har en mycket stark växthuseffekt, som kan vara flera tusen gånger starkare än koldioxid. Därför infördes för drygt tre år sen ett krav på att successivt minska tillgången på F-gaser.

Andreas Bäckäng leder företaget Enrad som redan har en lösning utan F-gaser för större anläggningar och han tycker att branschen borde ha hunnit anpassa sig eftersom det i flera år har varit känt att F-gaserna ska bort.

– Jag är förvånad och jag trodde att man i branschen låg längre fram rent produktmässigt och även utvecklingsmässigt, att man hade en ganska klar bild över hur man skulle kunna ta sig vidare.

Men branschorganisationen, Svenska kyl och värmepumpföreningens vd Per Jonasson försvarar sig med att för masstillverkning av vanliga värmepumpar fattas komponenter.

De stora internationella tillverkarna har prioriterat kylpumpsbranschen med bland annat tillverkning av luftkonditionering, som också måste sluta med F-gaserna, eftersom kylpumpsbranschen globalt är så mycket större än värmepumpsbranschen.

– Tillverkare av komponenter prioriterar givetvis de stora marknaderna, säger Per Jonasson.

Nu i mitten av april ska svenska Naturvårdsverket ta ställning till om värmepumpstillverkarna har tillräckliga skäl för att få ett fyraårigt uppskov från de nya EU-kraven. Blir det ett ja så skickas ärendet vidare för beslut till EU-kommissionen. Men blir det nej där så kan det enligt branschen få konsekvenser för den som vill köpa en ny värmepump.

– Det finns ju risk för att det inte kommer att finnas den mängden som marknaden efterfrågar, att det kommer att bli brist på värmepumpar, alltså fler kunder än det finns produkter, säger branschorganisationens vd Per Jonasson.