Omsorg

Anställd misstänks ha köpt sex på HVB-hem

En kvinnlig anställd på ett HVB-hem i länet misstänks ha haft en sexuell relation med en av ungdomarna på boendet.

Misstankarna gäller att det handlat om sex mot någon form av betalning.

Det är innebörden av en lex Sarah-anmälan som den berörda kommunen lämnat in till Inspektionen för vård och omsorg.

Men enligt anmälan saknas konkreta bevis.