Naturkatastrofer skördar färre liv – men kostar mer

1:15 min

9 500 människor dog förra året i naturkatastrofer i världen. Det är en lägre siffra jämfört med genomsnittet de senaste tio åren. Men kostnaderna för naturkatastroferna var dubbelt så höga.

Under perioden 2007-2016 dog i genomsnitt 68 000 människor varje år i naturkatastrofer. Det som drog upp siffrorna var främst jordbävningen i Haiti 2010 och stormen i Burma 2008.

Det enligt den årliga sammanställningen från katastrofdatabasen EM-dat.

Men 2017 förskonades världen från stora dödsbringande katastrofer. Och siffran stannade vid 9503 dödsfall i hela världen.

Även antalet naturkatastrofer förra året var lägre än genomsnittet – 318 jämfört med 354. Det enligt nyhetsbrevet från det belgiska katastrofforskningscentrumet CRED som driver katastrofdatabasen.

Men kostnaderna i pengar räknat däremot blev dubbelt så höga 2017 jämfört med genomsnittet. Det förklaras med att stora ekonomiska värden gick till spillo eftersom främst rika USA drabbades hårt av stormarna Harvey, Irma och Maria.