Advokatutredning till åklagare.

"Akademien lägger sig platt"

2:07 min

Svenska Akademien kommer att lämna över utredningen om kopplingarna till den så kallade kulturprofilen till rättsvårdande myndigheter.

Advokatbyrån Hammarskiöld & Co har på Svenska Akademiens uppdrag genomfört en utredning, med anledning av Dagens Nyheters rapportering om sexuella övergrepp av den så kallade kulturprofilen, samt Akademiens koppling till kulturprofilen och hans klubb i centrala Stockholm.

Kulturprofilen har inte, trots sin nära relation med en av ledamöterna, haft något "direkt eller indirekt inflytande på Akademiens beslut om priser, stipendier och ekonomiskt bistånd".

Men att Akademien gav ekonomiskt stöd till hans klubb var i strid med Akademiens jävsregler, enligt utredningen.

I ett pressmeddelande, som publicerades klockan 12.25 på fredagen, meddelar Akademien att advokatutredningen nu överlämnas till rättsvårdande myndigheter.

Ekobrottsmyndigheten uppger i ett uttalande att den mottagit handlingar från Svenska Akademien. Men på grund av rådande förundersökningssekretess kommer inte Ekobrottsmyndigheten kommentera ärendet ytterligare, uppger myndigheten.

Advokatutredningen visar att oacceptabelt beteende i form av "oönskad intimitet" har förekommit, vilket dock inte var allmänt känt i Akademien. Inte heller något som kan rubriceras som straffbara sexuella övergrepp har varit känt inom Akademiens krets, enligt Akademiens pressmeddelande.

Claes Sandgren, professor i civilrätt:

– Akademien gör en total omsvängning, man kan säga att den lägger sig platt, och utövar en långtgående självkritik. Det är nära nog senastionellt, man säger att man gjorde ett grovt fel när man 1996 inte tog på allvar det brev som sändes till Akademien om sexuella trakasserier, säger han till Ekot.

Enligt honom går Akademien nu till viss del tillmötes den falang som lämnat akademien senaste veckorna.

– Som jag förstår det så ville de som lämnade Akademien göra en polisanmälan. Om det är så, så har man gått denna minoritet till mötes, säger han.

Enligt advokatutredningen – som alltså nu till viss del blir offentlig för första gången – har det även förekommit brott mot Akademiens sekretessregler när det gäller Nobelpriset i litteratur.

– Man erkänner en hel rad felgrepp, säger Mattias Berg, vid Sveriges Radios kulturredaktion. 

Nobelprisets anseende har tagit stor skada av publiciteten kring Akademiens kris, konstaterar Akademien.

För en dryg vecka sedan lämnade Sara Danius arbetet i Akademien där hon var ständig sekreterare. Ledarskapsfrågan berörs i pressmeddelandet:

"Posten som ständig sekreterare har tills vidare övertagits av Anders Olsson, som fått mandat att både vidta de åtgärder som krävs för att återvinna förtroendet för Svenska Akademien och skapa ett fungerande arbetsklimat", skriver Akademien i pressmeddelandet

Akademien hoppas att man nu kan locka tillbaka de som valt att lämna:

– Det är svårt att bedöma om de åtgärder man nu aviserar kommer att vara tillräckligt för att locka tillbaka de som lämnat akademien, säger Lisa Irenius, kulturchef på Svenska Dagbladet.

Åsa Linderborg, kulturchef på Aftonbladet:

– Jag tror att någon kommer att avgå av de som är kvar, säger hon.