Biokolstillverkning med statligt stöd har dragit igång

2:15 min

Nu har de första privata kommersiella biokolsanlägningarna, med statligt stöd, tagits i bruk i Sverige.

Lantbrukaren Edvard Hamilton på Hjelmsäters egendom på Kinnekulle i Västergötland öppnar dörren till det nybyggda röda plåthuset.

Där inne i biokolspannan hettas träflis och skörderester upp under syrefattiga förhållanden och förvandlas då till biokol. I forna tiders kolmilor gjorde man samma sak, fast då kallades resultatet för träkol.
Biokol används som jordförbättring. Det gör att jorden bättre håller kvar fukt och näring.

Det som gör att den här anläggningen får bidrag från Naturvårdsverket är att biokolet minskar mängden koldioxid långsiktigt i atmosfären. För nedgrävt i marken tar det flera hundra år innan biokol bryts ner och eftersom biokolet har byggts upp av koldioxid så innebär processen att man helt enkelt tar bort koldioxid från atmosfären.

2017 invigdes en biokolsanläggning i Stockholm för att tillverka jordförbättring till stadens planteringar, men enligt branschföreningen Biokol Sverige har Edvard Hamilton och en annan lantbrukare i Södermanland i år dragit igång de första helt privata anläggningarna med statliga bidrag som bekostar halva pannan.

Pannans prislapp är 1,5 miljon kronor. Utanför pannrummet står vita säckar med tio ton kol, halva årets produktion hittills.

Ännu har Edvard Hamilton bara sålt en storsäck med biokol till en trädgårdsodlare på Kinnekulle, men han hoppas framöver kunna sälja till Stockholms stad som har stort behov av biokol till sina planteringar.