Renovering av slitna källargångar minskar inbrott

1:28 min

I Järvaområdet i nordvästra Stockholm har ett försök med att rusta upp källarutrymmen gjort att antalet brott halverats.

Nedgången gäller medlemmarna i Järva Fastigheter, hos övriga fastighetsägare har inbrotten tvärtom ökat.

Ulf Malm är vd i föreningen Järva Fastigheter.

– Det är en källare som är en kriminogen miljö, det skapas brottslighet i den här källaren. Och många barn och ungdomar i området inleder sin karriär i den egna källaren. Tar man bort de här möjligheterna så ger det effekt även på längre sikt, säger han.

Under några år har inbrotten i Järvaområdet minskat, men i fjol och årets fyra första månader ökar inbrotten igen. Men inte hos de fastighetsägare som anslutit sig till föreningen Järva Fastigheter.

I tio år har föreningen utfört systematiska trygghetsbesiktningar i sina medlemmars fastigheter.

Ulf Malm säger att felet många fastighetsägare gör är att vänta in polisen.

– Polisen kan göra mycket men just problem med bostadsinbrott är det fastighetsägaren själv som kan åtgärda. Polisen har väldigt lite verktyg för att komma åt det här problemet, säger han.