Vårfloden ställer till problem

1:21 min

Räddningstjänsten i Gästrikland har begärt stöd från MSB för att få bukt med de problem som vårfloden kommer med. Den ökande vattenmängden leder till översvämningar som drabbar både vägar och byggnader.

Vårfloden ställer just nu till med problem i norra Mellansverige och mellersta Norrland. I Västernorrland och Gävleborgs län är flera vägar drabbade av skador och störningar. Just nu är det små vattendrag och bäckar som breddats och drabbar bostäder och andra byggnader i området.

– Fler och fler ringer och vill ha hjälp och vi ser att vi kommer få mer problem framöver med ökad översvämningsrisk framförallt från de stora vattendragen, säger Håkan Andersson som är Räddningschef i Gästrikland.

Det är ökade vattenmängder i framförallt Dalälven och de större åarna som oroar. På samverkanskonferensen som idag hölls i Gävleborgs län var det fokus på de extra resurser som räddningstjänsten i Gästrikland begärt från MSB, det rör sig om två containrar med vattenpumpar och 1 000 meter barriär som ska stoppa vattenflöden från att ta sig in i byggnader. Håkan Andersson utesluter inte att det kan bli aktuellt att begära mer resurser.

– Det är ett startkit som vi känner att vi är ganska starka med nu. Skulle vi få en förändring med ökad påfrestning får vi göra en ny begäran till MSB, säger Håkan Andersson.

Problemen är inte lika stora varje år och senast Gävleborg drabbades hårt var 2013 och det kan bli värre säger räddningschefen i Gästrikland Håkan Andersson.

– Det finns och har funnit mycket snö som är på väg nedåt i landet. Vi kommer få lite mer problem framöver, säger Håkan Andersson.