Översvämning i centrala Sandviken

2:46 min

Det är höga vattenflöden i stora delar av länet och just nu är det översvämning i centrala Sandviken.

– Jag har aldrig sett så här mycket vatten, säger Hans Nornholm, räddningsledare på Gästrike Räddningstjänst.

Kanalen som löper parallellt med Stallgatan i Sandviken är helt översvämmad och vatten trycks upp ur dagvattenbrunnarna. Flera företag i närheten har drabbats av översvämning.

– Vi har inga pumpar så att vi kan pumpa ur en hel kanal, men vi samverkar med kommunen och de som reglerar vattenståndet via dammarna för att få så mycket kontroll vi kan på vattnet, säger Hans Nornholm, räddningsledare på Gästrike Räddningstjänst.