Skoldebattör: "Lägg ner lärarutbildningen"

4:58 min

En majoritet av de som läser till ämneslärare vid Karlstads universitet hoppar av studierna. Isak Skogstad är lärare och skoldebattör och han tycker att lärarutbildningen som den ser ut idag borde skrotas helt.

Avhoppen från lärarutbildningarna är ett problem över hela landet.

- Det kanske inte räcker med att göra om den befintliga lärarutbildningen utan man kanske måste starta om från början, säger Isak Skogstad.

Han är kritisk till själva innehållet i lärarutbildningen:

- Det handlar för mycket om teoretiserad och abstrakt pedagogik och för lite om konkret metodik, alltså hur undervisar man?

Isak Skogstad tror att det kan vara en av förklaringarna till avhoppen:

- Många som kommer ut i klassrum känner att de inte får verktygen som krävs, och då kanske de märker de under sin första praktikperiod och känner att det är lönlöst, tror han.

Skogstads förslag är att korta lärarutbildningen till ett år för blivande lärare som redan tagit en akademisk examen i sina ämnen. Under det året tycker han att man borde fokusera på metodiken, utifrån färsk forskning:

- Alltså kognitionsforskning som man verkligen kan använda sig av i sin yrkesutövning, där man får lära sig hur hjärnan fungerar och hur inlärning sker.