Ordningsvakter övervakar stadskärnor

1:20 min

Många kommuner anlitar i dag ordningsvakter för att bevaka hela centrum och stadskärnor. Detta visar en genomgång som Ekot har gjort.

Det kallas för ett paragraf 3-område, ett geografiskt område där ordningsvakter kan få tillstånd att jobba, bara om det finns särskilt behov och är av väsentlig betydelse för allmän synpunkt.

Det kan till exempel handla om platser att det ofta uppstår bråk eller finns problem med gängkriminalitet.

Ekot har gått igenom samtliga beslut om dessa områden i hela Sverige och kan visa att 54 kommuner i Sverige i dag har ordningsvakter som patrullerar på en eller flera platser. I cirka hälften av fallen – 24 kommuner – täcker området hela stadskärnan.

Enligt Lars Sjöberg, verksamhetsansvarig på polisens rättsavdelning, så har det blivit allt vanligare att kommuner söker tillstånd om att ha ordningsvakter som bevakar centrum.

– Ytan på paragraf 3-områden har blivit större med åren. Framförallt på senare år att också kommuner har ansökt om den här typen av förordnande just för att man vill att kommunmedborgarna ska känna sig trygga på gator och torg. 

Enligt Lars Sjöberg beror den här utvecklingen på att polisen idag fått allt mer att göra och att man därför inte hinner jobba lika mycket ute i fält.

Men enligt polisforskare Rolf Granér så finns risker med att det är ordningsvakter – och inte polis – som patrullerar lokalområden.

– De flesta brott och de flesta ordningsstörningar är lokala och därmed är det en förutsättning för att klara upp dem att man har en god lokalkännedom. Det lyckas man inte med om man har en regionalt baserad polis som inte är tillgänglig.