KD och SD vill ha statliga sjukhus

2:10 min

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill förstatliga sjukhus som i Norge för ökad jämlikhet. Det visar en enkät som Ekot skickat till samtliga åtta riksdagspartier om vårdinspiration i Europa inför valet i höst. Men vilken organisationsform man väljer inte spelar någon roll enligt norsk professor.

– Jag tror att det blev en mycket bättre styrning av sjukhusdriften generellt sett, säger Bjørn Erikstein VD för Oslos universitetssjukhus som tidigare jobbat på hälsodepartementet och på de regionala vårdstyrningsbolagen i Norge.

Bjørn Erikstein anser att det var bra både för patienterna och ekonomin att staten tog över norska sjukhus i början av 2000-talet. Först blev visserligen underskotten värre, men efter ett tag satte sig modellen där all sjukvård styrs av fyra statliga sjukvårdsbolag och investeringsbudgeten går numer ihop.

– I Norge har du en pyramid som styr vården, i Sverige har du 20 pyramider (antal landsting/regioner), säger Bjørn Erikstein.

Kristdemokraterna går till val på att staten ska ta över svenska sjukhus från landstingen för att minska de regionala skillnaderna i köer och vårdkvalitet, precis som i Norge. Sverigedemokraterna vill också utreda frågan, övriga partier är skeptiska.

Men Terje Hagen som är professor i hälsostyrning och ekonomi vid Oslo Universitet och som utrett sjukvården i alla de nordiska länderna anser att ett förstatligande av de svenska sjukhusen inte kommer att hjälpa.

– Mitt tips är att detta betyder relativt lite hur själva systemet fungerar, man behöver använda andra styrmedel, säger professor Terje Hagen.

Terje Hagen konstaterar att de nordiska länderna är väldigt jämna i vårdresultat trots helt olika styrformer, och att det fortfarande är stora regionala skillnader i kötider i Norge trots att staten tagit över sjukhusdriften. Hans tips är istället att öka skatteutjämningen mellan landstingen i Sverige om man vill minska de regionala skillnaderna.

I den enkät som Ekot skickat till samtliga åtta riksdagspartier om vårdinspiration i Europa inför valet i höst svarar också Alliansen att man vill införa ett norskt husläkarsystem i den svenska primärvården. I Norge är numer nästan alla patienter listade hos en utpekad doktor på vårdcentralen som oftast är privatpraktiserande. Även Sverigedemokraterna kan tänka sig ett en norsk husläkarmodell, medan övriga partier säger nej.

Socialdemokraterna inspireras istället av hur skottarna lyckats samordna vård och omsorg för äldre. Vänsterpartiet sneglar också mot Skottland och vill skrota privatisering och beställarmodell inom sjukvården och förebygga ohälsa hos unga som man gjort där.

Miljöpartiet lyfter fram Nederländerna som modell för hur kroniskt sjuka kan få bättre hjälp i primärvården och Sverigedemokraterna hoppas kunna korta köerna till sjukhusen enligt dansk modell.

Referens: Hagen T. et al, Regionreformen. Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunerne. Rapport fra ekspertuvalg. Februari 2018.

Här kan du läsa hela enkätsvaren.
 
I Studio Ett i eftermiddag hör ni mer norsk vård som Alliansen vill kopiera i Sverige och hur det gått när man förstatligade sjukhusen i Norge.