Försvaret försvårar för vindkraft

1:58 min

Försvarsmakten har beslutat att militärens lågflygningsområden är viktiga för totalförsvaret - bland annat i Ydretrakten. Därmed kan det bli svårare att få tillstånd för ny vindkraft där.

Och i Kinda ligger den planerade vindkraftsparken mycket nära ett militärt stoppområde för vindkraft.

– Idag byggs det så mycket höga objekt i hela landet så vi ser att försvarsmaktens möjligheter att nyttja områdena har börjat påverkas negativt, säger Camilla Bramer på Försvarsmaktens högkvarter. 

Beslutet gäller en uppgradering av statusen för Försvarets så kallade lågflygningsområden.

Förändringen innebär att Försvaret kan överklaga beslut om nya vindkraftverk i lågflygningsområdena med hänvisning till att områdena är "av betydelse för totalförsvarets militära del" enligt miljöbalken.