Starka protester satte stopp för förändringar på Tystberga förskola

1:40 min

De massiva protesterna mot att omorganisera förskolan i Tystberga och frysa dagiskön fick politikerna i Nyköping att dra tillbaka förändringsförslaget.

Omorganisationen av Tystberga förskola låg som ett beslutsärende i dagordningen på dagens kommunstyrelsesammanträde. Men efter att Föräldrarådet i Tystberga lämnat in en protestlista där över 800 personer hade skrivit under på kort tid togs ärendet bort före mötet.

Enligt Föräldrarådets Therese Lemón vill man att politikerna tar ett helhetsgrepp över hur Tystberga skola och förskola hänger ihop. Man vill se bättre personalpolitik och gärna att kommunen försöker få tillbaka personal som har lämnat Tystberga.

Kommunstyrelsens Kent Pettersson (S), som också är barn- och ungdomsnämndens ordförande, hoppas nu att det tillsätts en arbetsgrupp där personal och föräldrar tar fram ett nytt genomförbart förslag.

– Det förslaget kan kanske genomföras augusti 2019 istället för augusti 2018, vilket jag hade hoppats på. Det hade varit bäst för barnen, avslutar Kent Pettersson.