Diagnosen stänger dörrar

Linda har autism – har aldrig fått ett jobb

4:56 min

Linda Karlsson från Karlstad är 30 år och har aldrig haft ett riktigt jobb, trots att hon gärna vill. Hon upplever att ingen vill anställda henne på grund av hennes autism.

Linda Karlsson förklarar hur autismen gör henne intryckskänslig och hon klarar inte av stress. Hon berättar att hon måste gå ifrån och vila när det blir för mycket, men att det här gör att många tror att hon är lat och därför inte vill anställa henne. Avsaknaden av erfarenheter gör henne oattraktiv på arbetsmarknaden, menar hon.

– Jag har väl inte tillräckligt med erfarenhet, men hur ska jag får det om jag aldrig kommer ut i arbetslivet? säger Linda Karlsson.

Hon har sedan studenten 2008 sökt ett hundratal jobb, haft flera praktikplatser och gått många kurser hos Arbetsförmedlingen. Under en period fick hon hjälp av en SIUS-konsulent på Arbetsförmedlingen, en slags arbetsförmedlare som ska ge särskilt stöd till personer med någon typ av funktionsnedsättning. Men konsulenten kunde till slut konstatera att hen inte kunde hitta något jobb till Linda.

Arbetsförmedlingen vill inte gå in på specifika fall, men Anders Nilsson, som är arbetsförmedlare, säger att de har flera insatser för att hjälpa personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ut i arbete. Men han menar att det inte inte alltid är helt enkelt.

– Ungefär hälften av de som nu ingår i projektet jag jobbar med kommer ut i jobb, och för de andra så kan helt enkelt vara så att de inte funkar i arbetslivet, säger han.

Men om Linda Karlsson någon gång får ett jobb så lär det dröja. Stressen över att inte få något jobb har gjort att hon drabbats av en utmattningsdepression.

– Jag har väl fått så många nej att jag inte orkade mer. Vad är det för vits att kämpa när jag bara blir utnyttjad? säger hon.

P4 Värmland granskar just nu möjligheten till sysselsättning för personer med NPF-diagnoser. Har du en berättelse du vill dela med dig av? Hör av dig.