Stor blandning av mikroplast i nordliga isar

17 olika typer av plast hittades i isprover från havsisen när tyska forskare undersökte förekomsten av mikroplast i Arktis.

Att små partiklar av plast kan frysas in i isen är känt sedan tidigare, men här ville forskarna göra en mer noggrann kartläggning.

Det de hittade var bland annat plast som antas komma från båtfärg och nylonrester från fiskenät.

Men det fanns också material som de misstänker har kommit med havsströmmar från det stora stillahavssopområdet. Det är ett område i Stilla havet där det flyter omkring stora mängder skräp.

Vad havsisen i Arktis bär med sig spelar roll när den sedan smälter och släpper ifrån sig olika föroreningar i vattnet igen. 

Referens: Ilka Peeken et al. Arctic sea ice is an important temporal sink and means of transport for microplastic. Nature Communications 24 april 2018. DOI:10.1038/s41467-018-03825-5