Sjukhusen klarar inte vårdgarantin

2:18 min

Svensk sjukvård klarar inte att uppfylla vårdgarantin. De allra färskaste siffrorna visar att i mars 2018 var det 33.000 patienter i Sverige, eller 27 procent, som väntat mer än 90 dagar på sin operation.

Siffrorna är aningen bättre än i januari och februari, men sämre än för ett år sedan, i mars 2017.

Sven Oredsson, läkare och medicinsk rådgivare åt Region Skåne, förklarar vad det är som saknas på sjukhusen.

– Det är dels vårdplatser att vårdas på efter operationen, och sedan är det bristen på personal på operationsavdelningarna. Operationssköterskor är ju en extrem bristvara, säger han.

Sista mars i år väntade sammanlagt 124 000 patienter i Sverige på operation eller liknande åtgärd. Av dem hade 33 000, 27 procent, väntat mer än de 90 dagar som den svenska vårdgarantin utlovar.

Det är fler än vid årsskiftet och också fler än det var för ett år sedan, sista mars 2017. Då var antalet patienter som tvingats vänta mer än 90 dagar 28 000 eller 24 procent.

Allt detta enligt SKL:s webbplats Väntetider i vården, där siffrorna från Sveriges alla sjukhus sammanställs varje månad.

Skillnaderna i väntetider är stora mellan olika delar av landet. I Västerbotten har 42 procent av de som väntar på operation gjort det mer än 90 dagar, i Halland är den siffran bara sju procent.

Man kan också jämföra med siffrorna från mars 2014, då alliansregeringens kömiljard fortfarande existerade. Då var det 11 000 patienter, eller tolv procent, som hade väntat mer än 90 dagar.

Tommy Ekman är en cancerpatient som fått sin vård i tid men ändå orolig för svensk sjukvård.

– Man förstår att det finns problem eftersom det är långa köer på vissa håll. Även inom cancervården är det långa köer, säger Tommy.

Siffrorna är lite bättre inom andra delar av vårdgarantin: av dem som väntar på ett första besök inom specialistvården har 18 procent gjort det mer än 90 dagar. Den siffran är lägre än under det senaste året, men det handlar ändå om 50 000 patienter.

Vårdgarantin uppfylls bäst när det gäller att få telefonkontakt, 89 procent får det samma dag, och för besök i primärvården, 89 procent får komma inom en vecka.

Sven Oredsson, medicinsk rådgivare på Region Skåne, igen:

– Hos oss i Skåne vet jag med bestämdhet, att ett stort antal operationssalar utnyttjas inte optimalt, därför att det fattas operationssköterskor, säger han.

Men att få sjuksköterskorna att räcka till och hålla ut är en utmaning. Mary-Anne Rolf, just pensionerad onkologisjuksköterska i Helsingborg, sammanfattar situationen i sjukvården så här:

– Det är personalbrist, så gott som överallt, och säger man något annat, så ljuger man.