Nytt förslag på gång för sjuk- och aktivitetsersättning

1:47 min

Ett förslag på ett nytt regelverk för sjuk- och aktivitetsersättning, det som tidigare kallades förtidspension, kan presenteras senare i år. Det säger i dag socialminister Annika Strandhäll efter Riksrevisionens rapport, som menade att reglerna för vem som ska få ersättningen är för hårda.

– Vi välkomnar den här rapporten. De slutsatser man landar i är slutsatser som regeringen landat i sedan tidigare. Därför har vi påbörjat en översyn av reglerna på regeringskansliet. Även Försäkringskassan har lyft den här frågan tidigare, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

Riksrevisionens granskning av systemet, som Ekot rapporterade om tidigare i dag, visar alltså att det inte handlar om att handläggarna på Försäkringskassan tolkar reglerna om förtidspension för strikt, utan snarare att det är reglerna i sig som är för hårda.

Riksrevisionen tittade på flera gränsfall med personer som hade nekats sjuk- och aktivitetsersättning och sett att de tre år senare både låg inlagda på sjukhus betydligt mer än de som fått ja till ersättning och hade kraftigt försämrad ekonomi. I snitt 125 000 kronor mindre per år, vilket tyder på att Försäkringskassans bedömning att de var arbetsföra inte kunde stämma.

– En av de saker som Riksrevisionen nu pekar på är att i dag så finns det ingen tydlig tidsgräns för när man ska pröva om man ska ha rätt till ersättningen. Men sen måste man ju också se hur man på ett klokt sätt får ett regelverk som faktiskt hanterar de individer som är i behov av sjukersättning, säger Annika Strandhäll.

Regeringens översyn av reglerna, som pågått i några månader nu, beräknas bli klar snart och ett förslag väntas komma senare i år.

– Det är ett arbete som pågått i regeringskansliet sedan slutet av förra året och vi räknar med att presentera några förslag efter sommaren, säger Strandhäll.