Gunnar Bolin: Olämpligt av Horace Engdahl att hylla Kulturprofilens verksamhet

6:15 min

I en intervju i "Nordegren & Epstein i P1" berättar Horace Engdahl om den senaste tidens utveckling i Svenska Akademien. Gunnar Bolin kommenterar i Kulturnytt.

Hör hela intervjun längst ned i artikeln.

Horace Engdahl anser att den senaste tidens problem i Akademien har orsakats av hanteringen av det som kom fram i Dagens nyheters artikel om Kulturprofilen.

"Krishanteringen skapade ett problem som egentligen var mycket större än det ursprungliga problemet", säger han och fortsätter: "Jag önskar att jag hade haft större sinnesnärvaro i november förra året när vi satte igång att diskutera i Akademien hur vi skulle bemästra det här hotet som fanns med den här artikeln". 

Kulturnytts Gunnar Bolin märker en upprördhet över att ledamöter lämnat Akademien och över den före detta ständiga sekreteraren.

– Man hör väldigt tydligt hans irritation och hans ilska över att de gick. Vad som också är tydligt är ilskan över Sara Danius. Att han ser hela krisen i Svenska Akademien som en kris som har tillkommit av dålig krishantering – inte av anklagelserna mot den så kallade Kulturprofilen och de eventuella kopplingarna som fanns till Svenska Akademien.

Horace Engdahl tycker att avslöjandet om Kulturprofilen var besvärligt:  "Det framfördes ett antal anklagelser av ett antal vittnen varav ett stort antal var anonyma, vilket är en egendomlig och lite märklig omständighet som är främmande för svensk rättstradition, tycker jag, och som gjorde det ytterligt svårt att ta ställning till allvaret och sanningshalten", sa Horace Engdahl.

Han talade också varmt om den kulturscen som Svenska Akademien har stöttat ekonomiskt.

– Och där tycker jag också att det är en aning upprörande hur han hyllar den här Kulturscenen som kulturprofilen drev trots att man i pressmeddelandet som kom förra fredagen skrev att Svenska Akademien beklagar djupt att brevet som då påkallade sexuella trakasserier och oegentligheter mot kvinnor på den här scenen, det brevet lades åt sidan, säger Gunnar Bolin.

I Nordegren & Epstein får Horace Engdahl även frågan om han tidigare känt till det som "Kulturprofilen" anklagats för:

"Det beror på vad du menar. Vivörliv är ingenting olagligt som du vet, att uppvakta kvinnor... Det är inte ens alltid impopulärt faktiskt. Däremot har jag aldrig sett denna person göra sig skyldig till något kränkande och framför allt inte till något våldsamt", säger han.

Han står fast vid den kritik han riktade mot Sara Danius i en artikel i Expressen för ett par veckor sedan. 

"Jag skrev den artikeln i ett tillstånd av största upprördhet. Och att jag skrev nämnde det där om sekreteraren hade att göra med att jag ville sätta fingret på den egentliga orsaken till den kris vi hade hamnat i. Därför att det är till slut sekreterarens viktigaste uppgift att hålla samman Akademien", säger han.